Från Vattenfall till Kanban

1024px-Mathobkundo_falls

Teamet har gjort en lång resa från Vattenfall via Scrum till Kanban. Både Team och produktägare är idag rätt nöjda med sättet vi arbetar på, och vi har nått en slags platå där vi bara rättar till små detaljer. Vad finns det för lärdomar från denna resa?

Det första steget är det svåraste. Till att börja med, måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda:

  1. Insikt i problemet. Team, projektledning och beställare måste på något sätt bli varse att det finns problem med nuvarande arbetssätt. Det enklaste, och antagligen det vanligaste sättet, är att en ny teammedlem eller annan extern person identifierar problemet.
  2. Teamet måste själva vilja förändra arbetssätt. Om inte Teamet är överens om att en förändring är nödvändig, att det är Rätt Sak Att Göra, är det mycket svårt att införa den.
  3. Energi att orka förändra. Att förändra metodik kräver energi, och med tung arbetsbörda och deadlines som närmar sig kan det vara ogörligt. Välj tillfälle för förändring med eftertanke.

Sedan vi tog steget till ”någon-variant-på-Scrum” för ett par år sedan, har regelbundna retrospektiv använts för att anpassa metodiken. Under ett års tid, gjord vi i princip i varje fyra-veckorssprint ett antal förändringar i vårt arbetssätt (mer om detta i en senare post). När man ser tillbaka, kan man identifiera några framgångsfaktorer:

  1. Små steg. Stora förändringar kan kräva mycket energi. Mindre förändringar kan ske nästan av sig själva. Genom att ta små steg blir skadan mindre om det visar sig att man är på fel väg.
  2. En sak i taget. Beroende på teamets sammansättning, kan det vara svårt att fokusera på mer än en förändring i taget.
  3. Förankring. Om inte teamet tror på att det kommer att fungera, är sannolikheten väldigt liten att det kommer att göra det.

Har du varit med om en liknande resa från Vattenfall till någon agil metodik? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarerna.

Annonser